Ny lejekontrakt

Typeformular A, 9. udgave

Inventar og brugsret

I dette afsnit bedes du indtaste informationerne om inventar og brugsret i lejemålet.

Følgende inventar tilhører udlejeren:
Lejer har adgang og brugsret til følgende: