Ny lejekontrakt

Typeformular A, 9. udgave

Vedligeholdelse og stand

I dette afsnit bedes du oplyse hvem der er ansvarlig for at vedligeholde lejemålet og lejemålets stand ved indflytning.